Drodzy Goście!

Chcemy abyście czuli się w naszych domkach jak u siebie, pamiętajcie jednak o kilku zasadach.
Image module
 1. Rezerwacja terminu następuje w momencie wpłaty ustalonego zadatku.
 2. Prosimy o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. Obowiązuje zasada uszanowania dobrosąsiedzkich relacji.
 3. Do korzystania z poszczególnych domków uprawnione są tylko osoby zameldowane, zatwierdzone przez zarządcę. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim.
 4. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu, do godz. 10:00 dnia wyjazdu.
  W szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny.
 5. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu poza okres umówiony, jeśli poza okresem umówionym nie nastąpiła rezerwacja. Prosimy o możliwie szybkie zgłoszenie zapotrzebowania.
 6. Opłatę za wynajem (za cały okres z góry) uiszczamy w momencie zakwaterowania, u zarządcy. Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa, nie upoważnia do negocjowania cen i zwrotu kosztów.
 7. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości i z podpisaniem umowy najmu.
 8. Domki są przekazywane gościom i odbierane przy wyjeździe, przez zarządcę. Prosimy o wcześniejsze ustalenie godziny wyjazdu, by sprawnie przebiegło oddanie kluczy i sprawdzenie domku.
 9. Domki są zawsze posprzątane i takie należy pozostawić po swoim pobycie. Wszelkie śmieci wyrzucamy we własnym zakresie.Prosimy o sprawdzenie stanu wyposażenia obiektu z listą, znajdującą się w domku. W przypadku stwierdzenia różnic, należy zgłosić to, do zarządcy w ciągu pierwszej godziny pobytu.
 10. Na obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-07:00.
 11. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia, powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie najmu.
 12. Prosimy o natychmiastowe poinformowanie zarządcy, o uszkodzeniach, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg. kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 13. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 14. Za rzeczy pozostawione w domku właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi.
 15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domku.
 16. Przebywanie psów na terenie domku dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie po nich. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym.
 17. Mieszkańcy domku letniskowego mogą parkować swoje samochody tylko i wyłącznie na parkingu na terenie posesji.
 18. Miejsce postojowe przy domku jest miejscem niestrzeżonym, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdów oraz mienia w nich pozostawionego.
 19. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia domku, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym zarządcę i żądania podjęcia środków zaradczych.
 20. Należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej, czyli nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (np. aneks kuchenny, kominek, świeczki lub inne mogące powodować zagrożenie pożarowe).
 21. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w domku urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku.