Drodzy Goście!

Chcemy abyście czuli się w naszych domkach jak u siebie, pamiętajcie jednak o kilku zasadach.
Image module
 1. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji wynajmu domku  jest wpłata zadatku w ciągu 5 dni od rezerwacji obiektu.
 2. W przypadku rezygnacji z rezerwacji na co najmniej 4 tyg. przed przyjazdem zadatek zostaje zwrócony. W innym przypadku zadatek jest bezzwrotny.
 3. Opłata za wynajem domków pomniejszona o kwotę zadatku pobierana jest z góry pierwszego dnia pobytu.
 4. W przypadku skrócenia pobytu, pobrana opłata jest bezzwrotna.
 5. Pobyt zaczyna się o godzinie 16:00, a kończy się o godzinie 11:00.
 6. Przekazanie kluczy do domku i jego odbiór przebiega zawsze w obecności Wynajmującego lub osoby do tego upoważnionej po podpisaniu umowy najmu zastępującej kaucje.
 7. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim.
 8. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Właścicielem bądź Zarządca możliwe jest zakwaterowanie większej ilości osób niż ilość dedykowana dla domku.  Za każdą dodatkowa osobę to dopłata 35 zł za dobę (Nie wliczamy dzieci do lat 3) W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji Wynajmujący może zerwać umowę z klientem bez konieczności zwrotu opłaty.
 9. Do stałej opłaty za wynajem domku doliczana jest również opłata klimatyczna (3 zł za osobę za dzień pobytu – również dzieci) oraz jednorazowa opłata za sprzątanie końcowe (80zl/2020r. | 100zl/2021r.)
 10. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób.
 11. Prosimy o zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku.
 12. Goście proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. Przez cały okres pobytu obowiązuje zasada uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków.
 13. W pomieszczeniach obowiązuje całkowity i kategoryczny zakaz palenia!
 14. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na osobie wynajmującej domek. Prosimy o zachowanie ostrożności.
 15. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody czy prądu.
 16. Obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będących wyposażeniem domku,  z uwagi na zagrożenie pożarowe.
 17. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny, kominek).
 18. Pobyt ze zwierzętami domowymi należy uzgadniać z Wynajmującym. Za zwierzę odpowiada właściciel. Jest on zobowiązany do zachowania czystości i spokoju na terenie obiektu. Za zwierzaka jest dodatkowa opłata 30 zl do pobytu.
 19. Goście proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie ośrodka (szkło, plastik itp.). W przypadku niezastosowania się do tej prośby oplata 100 zł.
 20. Za zgubienie klucza do domku naliczamy opłatę 100 zł.
 21. W momencie wynajmu domku każdy gość akceptuje i wyraża zgodę na warunki zawarte w regulaminie wynajmu domków.
 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje właściciel lub zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Życzymy udanego wypoczynku
Lindy domki na Kaszubach